Ponuka
 
                        Referencie
 
                        Kontakt
 
                        Osobné
 
 
   
 • Príprava projektov:
   - stanovenie a odsúhlasenie časových harmonogramov s
     osobami podieľajúcimi sa uskutočnení prípravy projektu
     a plánovaní
   - technická a organizačná starostlivos� o prípravu projektu
   - vypracovanie rozhodujúcich podkladových materiálov
   - vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
   - riešenie všetkých prípadných problémov ohľadom prípravy
     projektu až do vydania stavebného povolenia
   - vypracovanie odhadu nákladov
   - príprava tendrových podmienok
   - ekonomické a odbornotechnické vyhodnotenie obdržaných
     ponúk pre všetky stavebné a odborno-profesijné práce
 •